Ads

Home » » GELU

GELU


(و) بعد الفراغ من وضع الميت في لحده (ينصب عليه اللبن) بفتح اللام وكسر الباء على الاصح جمع لبنة وهو ما يعمل من طين وتبن وهو أفضل ما يسد به. لما روي: أنه صلى الله عليه وسلم ألحد ابنه إبراهيم ونصب اللبن على لحده.
الثمر الداني لئبى الأزهري ج:1,ص:175

Dan setelah meletakkan jenazah pada lubang lahad (diletakkan Batu bata) lafadh Al-Labin  adalah bahasa Arab yang artinya (gelu),jamak dari lafadh labinatun dibaca fathah huruf lamnya dan huruf ba’nya dikasroh menurut Qoul yang benar. Batu bata,terbuat dari (thin) Tanah liat & (tibnin) Jerami.Batu bata (Al-Labin) lebih utama untuk meluruskan (posisi) mayit. Pemakaian Al-Labin ini berdasarkan suatu riwayat bahwa sesungguhnya Nabi shollolohu ‘alaihi wasallam meletakkan Al-Labin pada pemakaman putranya Ibrohim.
Maktabah syamilah kitab  At-Tsamr Ad-Danii Ibnu Azhari juz:1,Hal:175

0 comments:

Post a Comment

Featured

Recent Post

Featured
Most Popular
Videos