Ads

Home » , , , » SUAMI ST KHODIJAH SEBELUM ROSULULLOH

SUAMI ST KHODIJAH SEBELUM ROSULULLOH


Sebelum menikah dengan Nabi Muhammad shallallaahu alaihi wa sallam Khadijah ra pernah menikah dua kali, yang pertama dengan ‘Atiiq Bin Abdillah Bin Makhzuum dan yang kedua dengan Abu Haalah Bin Zaraarah at-Tamimy.

وكانت قبله تحت عائذ بن عبد الله بن مخزوم فمات عنها فتزوجها بعده أبو هالة بن زرارة التميمي، ثم مات عنها ثم تزوجها رسول الله بعد أن أبدت له رضي الله عنها رغبتها في الزواج به
Adalah Khadijah sebelum dinikahi baginda Nabi berada dalam pernikahan ‘Aaid Bin Abdillah Bin Makhzuum, setelah ia meninggal, Khadijah menikah dengan Abu Haalah Bin Zaraarah at-Tamimy, setelah ia meninggal, Khadijah dinikahi oleh Rasulullah SAW setelah Khadijah menuturkan keinginannya untuk diperisteri oleh Nabi Muhammad SAW.
Arwa’ al-Qaim al-Hadhriyyah Fii Sayrah I/6
وكانت قبله عند عتيق بن عابد بن عبدالله بن عمر بن مخزوم وأمها فاطمة بنت زائدة بن الأصم بن رواحة بن حجر بن معيص بن لؤي فولدت لعتيق جارية ثم توفي عنها وخلف عليها أبو هالة بن زرارة بن نباش بن زرارة بن حبيب بن سلامة بن غذي بن جروة بن أسيد بن عمرو بن تميم وهو في بني عبدالدار بن قصي فولدت لأبي هالة هند بن أبي هالة ثم توفي عنها فخلف عليها رسول الله وعندها ابن أبي هالة هند فولدت لرسول الله ثمانية القاسم والطيب والطاهر وعبدالله وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة 

Adalah Khadijah sebelum dinikahi baginda Nabi berada dalam pernikahan ‘Atiiq Bin ‘Aabid Bin ‘Abdillah Bin Amr Bin Makhzuum, Ibunya Fathimah Binti Zaaidah Bin Asham Bin Rawaahah Bin Hajar Bin Mu’iish Bin Luay. Bersama ‘Atiiq beliau dikaruniai puteri yang kemudian meninggal dunia.Setelah ‘Atiiq meninggal dunia, beliau menikah dengan Abu Haalah Bin Zaraarah Bin Nabbaas Bin Zaraarah Bin Habiib Bin Salaamah Bin Ghadzy Bin Jarwah Bin Usaid Bin Amr Bin Tamiim yang merupakan keturunan Abd ad-Daar Bin Qushay, pernikahan beliau dengan Halaah dikaruniai putera yang diberi nama Hindun Bin Abu Haalah.Setelah Abu Haalah meninggal, beliau menikah dengan Rasulullah SAW dengan membawa Hindun Bin Abu Haalah bersamanya, pernikahan beliau bersama Nabi dikaruniai delapan putera yaitu : Al-Qaasim, at-Thoyyib, at-Thoohir, Abdullah, Zaenab, Ruqayyah, Ummi Kultsum dan Fathimah az-zahraa.
Taarikh at-Thobry II/211
Wallahu A'lamu Bis showaab.


0 comments:

Post a Comment

Featured

Recent Post

Featured
Most Popular
Videos